Welkom bij GTTV

Bestuur

Voorzitter a.i. André ter Riet
Penningmeester Harry Theussing
Secretaris Diane Leis
Wedstrijdsecretaris a.i.               Andre ter Riet
Algemeen lid Jacco Bokxem